Školní parlament ZŠ ProvaznickáInformace o nás

                                                     
 

  • Školní parlament pracuje na naší škole od školního roku 2001/2002.
  • Zástupci do Školního parlamentu jsou zvoleni ve svých třídách, které pak reprezentují na společných schůzkách.
  • Členové Školního parlamentu se scházejí jednou za měsíc nebo podle naléhavosti a aktuálnosti projednávaných témat. Pedagogy na jednáních zastupuje p. uč. Iva Bazalová.
  • Na schůzkách se projednávají nejen organizační a provozní záležitosti školy, ale také problémy týkající se chování, vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách apod.
  • Zástupci na schůzkách prezentují návrhy svých spolužáků na zlepšení školního prostředí, navrhují různé akce a organizují je.
  • Žáci školy jsou pak prostřednictvím svých spolužáků - zástupců informováni o dění ve škole a připravovaných akcích.