Školní parlament ZŠ Provaznickáparlament@zsprovaznicka.cz

Rada ŠP

Předseda: Denisa Ulrichová, 9. A

Místopředseda: Sabina Jeřábková, 8. A

Asistenti předsedy:  Nikol Děčková, 4. A, Dominik Vzorek, 4. B