5. schůzka ŠP ze dne 6. 1. 2016

Program

 • Zhodnocení Soutěže o nejhezčí vánoční stromeček
 • Barevný den: 21. 1., I. stupeň - modrá barva, II. stupeň - růžová
 • Charita: divadelní představení žáků 9. B "Karkulín" ve školičce v Mariánských Horách
 • Valentýnská přání: 20. února
 • Charitativní akce "Skutečný dárek"
 • Připomínky: výzdoba chodby ve 2. patře, zvonění, dozor v šatně jídelny
Úkoly:
 • Seznámit se se stránkou - www.skutecnydarek.cz
 •  Příprava Barevného dne

3. schůzka ŠP ze dne 4. 11. 2015

Program

 • Charitativní akce na školní rok 2015/16
 • Výběr akcí na tento školní rok:    
              - prosinec: Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček
              - leden: Barevný den
              - únor: Valentýnská přání
              - březen: Den naruby
 • Další možné akce: knižní veletrh, Provaznická má talent

Úkoly:

 • připravit Mikulášskou nadílku a Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček

 


2. schůzka ŠP ze dne 5. 10. 2015

Program

 • Volba předsedy a místopředsedy ŠP, jmenování asistenta a patronů.
 • Výběr charitativního projektu na letošní rok: "Skutečný dárek" - Člověk v tísni a konkrétní pomoc (domov důchodců nebo nemocnice, dětský domov atd.).
 • Návrhy akcí na škol. rok 2015/16: Halloween, Den naruby, Valentýnky, Mikulášská nadílka, Filmový festival, Sportovní turnaj, Provaznická má talent, Bleší trh, Barevný den.
 • Pravidla střídání tříd při stolním tenisu: pokud třída podle rozpisu nehraje, může hrát jiná třída.
 • Co nás trápí: výzdoba tříd na II. stupni, pomalé počítače v počítačové učebně, otevřené skříňky v šatně, auta před školou.

 


Úkoly:
 •  Vybrat z návrhů akce na škol. rok 2015/16
 •  Zjistit zájem Múzické školy o představení žáků 9. A "O Modrém Karkulínovi" - Karin
 •  Připravit Halloweenský den 30. října - Markéta , Klára, Karin - prezentovat na webu, v rozhlase, na třídních  nástěnkách

1. schůzka ŠP ze dne 16. 9. 2015

 

Program

 • Zápis nových členů ŠP
 • Seznámení se stanovami Školního parlamentu – cíle, organizační struktura, práva a povinnosti členů, jednací řád
 • Zhodnocení práce Školního parlamentu ve školním roce 2014/15
 • Charitativní projekt 2015/16
 • Rozpis stolního tenisu, pravidla střídání tříd
 • Sběr víček na charitativní účely
 • Udržování pořádku ve třídách 
 • Dodržování pravidel chování o přestávce

 


Úkoly:
 •  Promyslet návrhy na akce a témata na školní rok 2015/16