9. schůzka ŠP ze dne 6. 5. 2015

Program

 • organizace akce Máme rádi zvířata: termín, místo, organizační tým, propagace, seznam zvířat
 • instalace uzamykatelných boxů pro kola
 • školní hřiště: pravidla chování, odpolední využití
Úkoly:
 • zjistit zájem o výstavu zvířátek do 13. 5.
 • připravit návrhy na akce a úkoly na školní rok 2015/16

8. schůzka ŠP ze dne 1. 4. 2015

Program

 • Příspěvky do školního časopisu Klubíčko
 • Aktivní účast na facebookové stránce ŠP
 • Organizace akce Naši domácí mazlíčci
 • Hodnocení akce Den naruby
 • Návrhy oblíbených jídel ve školní jídelně
Úkoly:
 • zjistit oblíbená jídla ve školní jídelně
 • zjistit zájem o výstavu svých domácích mazlíčků do 15. 4.

7. schůzka ŠP ze dne 4. 3. 2015

Program

 • hodnocení akce Barevný den
 • organizace akce Den naruby pro I. stupeň: termín, pomoc žáků II. stupně
 • příspěvky do Klubíčka
 • založení profilu na facebooku
 • bezpečnost na internetu

 


6. schůzka ŠP ze dne 4. 2. 2015

Program

 • Příspěvky do časopisu Klubíčko
 • Změna melodií zvonění
 • Organizace Barevného dne - 11. 2., Markéta a Katka z 8. A
 • Založení facebookové stránky ŠP - Markétka 8. A
 • Organizace Dne naruby pro I. stupeň - 18. března, zapojí se i vybraní žáci II. stupně
 • Filmový festival - jmenování přípravného výboru - žáci 5. A a 8. A
 • Nepořádek a plýtvání hygienickým materiálem na WC II. patra

5. schůzka ŠP ze dne 7. ledna 2015

Program

 • Začátku schůze se zúčastnila paní ředitelka, která upozornila na závažnost problému ničení nového nábytku. Také doporučila řešit tento problém v jednotlivých třídách.
 • Paní učitelka Bazalová nás pochválila za akce roku 2014.
 • Návrhy na akce v roce 2015: Barevný den, Máme rádi zvířata - výstava domácích mazlíčků, Valentýnská diskotéka, Filmový festival, Turnaj ve vybíjené, Den naruby.
 • Zvonění – návrh na nové melodie.
 • Webové stránky parlamentu – návrh na zvolení správce stránek (nebyl prozatím zvolen)
 • Den otevřených dveří – 13. ledna, od 8.00 – 11.40 hodin je možno navštívit výuku, od 15.00 – 17.00 prohlídka školy.
 • Zápis do prvních tříd – 19. – 20. ledna                                                                                           
                                                                                                   Karin Soukupová, 7. A

2. schůzka ŠP ze dne 1. 10. 2014

Program

Dne 1. 10. 2014 proběhla druhá schůzka školního parlamentu, na které nás přivítala paní zástupkyně Mgr. Hana Šabršulová a popřála nám mnoho úspěchů v novém školním roce.
Tentokrát jsme se zabývali plánem akcí na letošní rok a charitativním projektem, který chceme rozjet. Řešili jsme různé připomínky žáků, které se týkaly života na naší škole. Rádi bychom je konzultovali i s paní ředitelkou.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zapsala Sára Fromeliusová, 9.A

1. schůzka ŠP ze dne 17. 9. 2014

Program

 • Zápis nových členů ŠP
 • Seznámení se stanovami Školního parlamentu – cíle, organizační struktura, práva a povinnosti členů, jednací řád
 • Volba členů Rady parlamentu
 • Jmenování patronů 1. a 2. ročníku
 • Zhodnocení práce Školního parlamentu ve školním roce 2013/14
 • Spuštění webu ŠP

Úkoly:
 •  Promyslet návrhy na akce a témata na školní rok 2014/15